Välkommen till skolledningens flik här på vår hemsida! Här hittar du information om oss i skolledningen och annat som vi tycker är viktigt eller vill informera om.

Skolledningen består i dagsläget av rektor Cecilia Larsson Ståhl, biträdande rektorerna Peter Bengtsson, Katharina Olofsson och Ulrika Mårtensson. Tobias Sonestedt är administrativ chef.

Cecilia har arbetat på Rosengårdsskolan som biträdande rektor sedan augusti 2015 och tillträdde rektorstjänsten 1 april 2018. Cecilia är grundskollärare år 4-9 och har undervisat i framför allt svenska som andraspråk på mångkulturella skolor i både Stockholm och Malmö i femton år.

Peter har arbetat på Rosengårdsskolan som biträdande rektor sedan augusti 2016. Han ansvarar för arbetslag F-1 och 5 samt Grundsärskolan. Peter är grundskollärare mot tidigare år och har arbetat elva år främst på lågstadiet.

Katharina är grundskollärare 1-7 i svenska, musik och samhällsorienterade ämnen. Innan Katharina kom till Rosengårdsskolan arbetade hon elva år i Staffanstorps kommun. Här på Rosengårdsskolan har hon varit förstelärare innan hon hösten 2017 blev biträdande rektor med ansvar för arbetslag 2-4 samt fritidshemmet.

Ulrika Mårtensson är biträdande rektor sedan vårterminen 2018 och är den som har arbetat längst på skolan. Ulrika började på Rosengårdsskolan som lärarstudent och fortsatte sedan som lärare på lågstadiet för att så småningom bli förstelärare. Ulrika har ansvar för arbetslag 6-7 och det praktisk-estetiska arbetslaget samt fritidshemmet.

Tobias Sonestedt är skolledningens senaste tillskott. Tobias delar sin tjänst mellan Rosengårdsskolan och Örtagårdsskolan och kommer senast från Grundskoleförvaltningen där han arbetat på Pedagogisk Inspiration. Tobias är även utbildad grunskollärare.