Rosengårdsmodellen

● Vi startar och avslutar skoldagen på samma sätt varje dag.

● Vi startar och avslutar lektionerna på samma sätt.

● Varje klass har ett specifikt klassdokument.

● Vi har arbetsro på vår skola. Se filmen nedan

● Vi bemöter varandra på ett lågaffektivt sätt. Se filmen nedan.

● Våra elever följs av vuxen vid alla förflyttningar.

● Vi följer trivselreglerna i skolrestaurangen.

● Det finns alltid aktiva vuxna ute på rasterna. Se filmen nedan

● Det finns alltid vuxna i eller i närheten av omklädningsrummen.

● Alla pedagoger arbetar språkutvecklande utifrån vetenskaplig grund oavsett ämne.

● Vi använder olika typer av stödstrukturer i vår undervisning.

● Vi har en samsyn över hur våra omdömen och IUP formuleras.

● Vi registrerar all frånvaro i skola 24.

● Vi följer Grundskoleförvaltningens konskekvenstrappa. Se filmen nedan.

● Vi följer Grundskoleförvaltningens närvarotrappa.

● Vi följer Malmö stads riktlinjer för e-post.

● Vi låter skolans likabehandlingsplan genomsyra verksamheten.

● Vi utvecklar vårt ämnesövergripande arbetssätt med stöd av tex cirkelmodellen.

● Vi utvecklar en gemensam plan för arbetsområden i F-6 med tillhörande textaktiviteter.


Filmerna.

Arbetet med att filmatisera Rosengårdsmodellen pågår under hela våren!

"Vi bemöter varandra på ett lågaffektivt sätt".

"Det finns alltid aktiva vuxna ute på rasterna"

"Vi har arbetsro på vår skola".

"Konsekvenstrappan"

"Frånvarotrappan"