Läsåret 2019/2020

Kommande läsår kommer vi att arbeta med temat "Rätten att vara sig själv" i alla årskurser. Temat tar sin utgångspunkt i FNs barnkonvention.

Vi kommer att arbeta med olika estetiska uttrycksformer t ex med film, poddar, drama, bild och keramik.

Skönlitteraturen kommer att vara en grund för diskussioner i ämnet.

Grundsärskolan

Vi fortsätter arbetet med vår ljudbok.

Eleverna ska skapa en bordskoja tillsammans med praktesteter och mediatek. Där kan du arbeta med alla våra sinnen. Vi samarbetar med elever i år 3.


Bordskojan som har temat "Vatten" byggs upp i klass Trf3S. Inuti ska fiskar simma, havet kännas, luktas, synas och höras.

Förskoleklasserna

Vi ska arbeta med Bokjuryn tillsammans med Möllevångsskolan med start v 45. Illustratören Lena Sjöberg kommer och besöker oss den veckan. Eleverna läser samma titlar på båda skolorna och arbetar fram en gemensam utställning som ställs ut utanför skolorna. I april har vi avslutning på Barnens scen.
År 1

Utifrån temat "Rätten att vara sig själv" arbeta med skönlitteratur. Vi ska utgå från klassiska folksagor i våra diskussioner. Sedan ska berättelserna bli film. Vi ska animera i lera.


1080p.mov

År 2

Med utgångspunkt i boken "Lisbet och sambakungen" ska vi arbeta med rätten att vara sig själv. Emma Karinsdotter kommer och besöker oss vid fyra tillfällen under vårt arbete med hennes bok.År 3

Tillsammans med två andra skolor ska vi arbeta med Bokjuryn. De gemensamma titlarna kopplas till temat. Digitala boksamtal och flera träffar på Garaget tillsammans med eleverna på de andra skolorna. En gemensam avslutning blir det under våren.


År 4

Fyrorna ska dels arbeta med Malmö symfoniorkester live. De ska också arbeta tillsammans med praktesteter och skapa ett ämnesövergripande samarbete med temat "Rätten att vara sig själv". Eleverna har bestämt att de vill göra en film. Utgångspunkten är legenden om den kinesiska flickan Mulan.


År 5

Femmorna startar läsåret med att skriva färdigt sin antologi och med att avsluta Harry Potter - projektet. Genom Skapande skola ska eleverna få delta i operaverkstadens "Masken lever sitt eget liv." Operaverkstaden kopplas till temat. Vi ska också arbeta med författaren Annette Eggerts.


Operaverkstaden. Foto: malmostadsteater.se

År 6

Vi ska arbeta med "Rätten att vara sig själv" med utgångspunkt i skönlitteraturen. Både Melody Farshin och Jenny Jägerfeldt kommer och besöker oss. Eleverna ska också gå på operan och se musikalen "Skönheten och odjuret". Den 26 september åker vi med åtta elever till Bokmässan i Göteborg.


År 7

Arbetar med innokarnevalen.

Läser Farshins bok "Mizzeria" och får besök av henne.

Arbetar med kreativa dialoger.

Vi ska också bygga upp en kreativ lärmiljö tillsammans! Det ska bli ett elevcafé med extra allt de luxe.

Foto: Caroline Andersson
1080p.mov

T.v Sjuorna läser varje fredag för elever i år 3.

Ovan: Rätten att vara sig själv kopplas till självporträtt i lera.

Efter skoltid

Vi arbetar med Minibladet en eftermiddag i veckan. Elever i år 5 arbetar som reportrar.