Rosengårdsskolan – Varje elevs bästa skola

Jobba hos oss!

Att jobba på Rosengårdsskolan går inte att jämföra med någon annan skola. Här får du förmånen att möta barn och familjer från olika delar av världen, med olika kulturer och olika bakgrund. En del elever är födda i Sverige medans andra elever kom till Sverige så sent som förra veckan. Gemensamt för dem alla, i skrivande stund, är att de har ett annat modersmål än svenska.

Att dagligen möta våra elever där de befinner sig, följa deras utveckling och se dem lyckas är något som berikar och som driver oss vidare i vårt arbete. För att ge våra elever de bästa förutsättningarna att lyckas krävs en medveten språkutvecklande undervisning, ett lågaffektivt bemötande, ett formativt förhållningssätt samt tydlighet och struktur.

Rosengårdsskolan besitter ett starkt kollegium med hög kompetens. Vi har ett väletablerat elevhälsoteam. Specialpedagoger, speciallärare, logoped och kuratorer arbetar nära varje arbetslag utifrån elevernas behov. Vi arbetar för samsyn och likvärdighet i hela verksamheten. Det skapar trygghet för våra elever!

Vi arbetar tillsammans i arbetslag årskursvis.

· Särskoleklass ämnes

· Särskoleklass ämnesområde

· Förskoleklass

· År 1

· År 2

· År 3

· År 4

· År 5

· År 6

. År 7

På våra fritidshemsavdelningar fortsätter ett medvetet pedagogiskt arbete på eftermiddagarna där elevernas lärande är i fokus.

· Fritidshem Särskola

· Fritidshem år F

· Fritidshem år 1-2

. Fritidshem år 3

· Fritidshem år 4-6

På Rosengårdsskolan har vi en prestigelös lärandekultur. Vi lär av varandra genom att öppna våra klassrum och ta del av varandras medgångar och motgångar. Vi har återkommande kollegiala lärträffar i ett F-7 perspektiv, kopplade till vår åtagandeplan. Det är i mötet med varandra och våra elever som vi utvecklas mest.

Är du en driven, engagerad och ansvarstagande person som vill utvecklas och lära dig mycket i ett härligt kollegium? Vill du vara med och göra skillnad för våra elever? Då är du varmt välkommen till oss!

VÅRA ELEVER ÄR ALLAS ELEVER!

ROSENGÅRDSSKOLAN - VARJE ELEVS BÄSTA SKOLA